En viktig bok om övervikt : hos barn och ungdomar PDF/ePUB download e-bok svenska på nätet

Vill du ladda ner boken En viktig bok om övervikt : hos barn och ungdomar, skriven av författaren Dr Michael Mosley? Kom på vår sida! Där kan du hitta över 10 000 böcker, helt gratis!

En viktig bok om övervikt : hos barn och ungdomar las online bok

ISBN-10: 9789188099105
Utgivningsdatum: 2016-08-09
Språk: Svenska
Författare: Dr Michael Mosley

>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<

Övervikt hos barn och ungdomar kan väcka många frågor och funderingar hos föräldrarna. En vanlig oro är hur man ska prata med sitt barn om övervikten. Kan det göra skada att ta upp det? Det kan också vara svårt att komma på vilka förändringar man kan göra i det dagliga livet. Och hur hjälper man barnet att genomföra de förändringar man väl bestämt sig för?
 
Det här är en viktig bok om övervikt som ger stöd till dig som förälder. Den innehåller råd om mat, dryck och fysisk aktivitet och beskriver på ett lättillgängligt sätt hur man kan förändra vanor för att lyckas. Här finns även många inspirerande exempel där barn, föräldrar och familjer berättar hur de har gjort. Med hjälp av bokens alla tips och strategier kan det gå.
 
Sofia Trygg Lycke är specialistsjuksköterska i barn- och ungdomsmedicin och grundutbildad psykoterapeut med barn- och ungdomsinriktning. Efter mer än tio år på en överviktsklinik för barn och ungdomar arbetar hon nu med livsstil och hälsa inom Stockholms läns landsting. Hon är även författare och lärare i motiverande samtal, MI.

Filformat:

 • en_viktig_bok_om_övervikt__hos_barn_och_ungdomar.pdf(1329,74 KB)
 • en_viktig_bok_om_övervikt__hos_barn_och_ungdomar.epub(1969,51 KB)
 • en_viktig_bok_om_övervikt__hos_barn_och_ungdomar.m0bi(6675,62 KB)

En viktig bok om övervikt : hos barn och ungdomar bok pdf svenska

Nedladdningar: 351
Besök: 672

Taggar:

En viktig bok om övervikt : hos barn och ungdomar ladda ner pdf e-bok
En viktig bok om övervikt : hos barn och ungdomar pdf download
En viktig bok om övervikt : hos barn och ungdomar e-bok apple
En viktig bok om övervikt : hos barn och ungdomar bok pdf svenska
En viktig bok om övervikt : hos barn och ungdomar epub books download
En viktig bok om övervikt : hos barn och ungdomar las online bok
svenska En viktig bok om övervikt : hos barn och ungdomar pdf
En viktig bok om övervikt : hos barn och ungdomar book online
En viktig bok om övervikt : hos barn och ungdomar book på svenska
En viktig bok om övervikt : hos barn och ungdomar audiobook svenska gratis
En viktig bok om övervikt : hos barn och ungdomar pa svenska pdf free download
En viktig bok om övervikt : hos barn och ungdomar på svenska pdf
En viktig bok om övervikt : hos barn och ungdomar on kindle
En viktig bok om övervikt : hos barn och ungdomar epub on ipad
En viktig bok om övervikt : hos barn och ungdomar svenska audiobook free
En viktig bok om övervikt : hos barn och ungdomar ljudbok

Vassflöjtens sång PDF/ePUB download e-bok svenska på nätet

Vill du ladda ner boken Vassflöjtens sång, skriven av författaren Eric Hermelin? Kom på vår sida! Där kan du hitta över 10 000 böcker, helt gratis!

Vassflöjtens sång las online bok

ISBN-10: 9789172472129
Utgivningsdatum:
Språk: Svenska
Författare: Eric Hermelin

>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<

Som ingen annan framför den persiske mystikern Rumi en him melsk hyllning till vår jordiska existens, till livet och kär leken. Hans färgstarka poesi, sprungen ur 1200-talet, lyfter fram den allomfattande kärleken vars religion lika lite som förnuftets kan rymmas inom en enskild lära eller ?loso?:

Kärlekens religion står vid sidan om varje trosbekännelse.
Ty de som älskar Gud har ingen annan konfession än Gud allena!

Den legendariske svenske översättaren av persisk poesi, Eric Hermelin, framhöll för drygt ett halvsekel sedan den stora betydelse Rumis tankar skulle kunna få för den moderna människan i hennes sökande efter inre harmoni och andlig visdom, på hennes väg ?från sken till verklighet?.

Denna översättning av ett urval centrala dikter är gjord av Ashk Dahlén, Rumikännare och forskare i iranska språk, som kom till Sverige från Iran som adoptivbarn. Han svarar även för inledningen och kommentarerna.

Filformat:

 • vassflöjtens_sång.pdf(6877,66 KB)
 • vassflöjtens_sång.epub(9345,56 KB)
 • vassflöjtens_sång.m0bi(5253,26 KB)

Vassflöjtens sång bok pdf svenska

Nedladdningar: 239
Besök: 991

Taggar:

Vassflöjtens sång ladda ner pdf e-bok
Vassflöjtens sång pdf download
Vassflöjtens sång e-bok apple
Vassflöjtens sång bok pdf svenska
Vassflöjtens sång epub books download
Vassflöjtens sång las online bok
svenska Vassflöjtens sång pdf
Vassflöjtens sång book online
Vassflöjtens sång book på svenska
Vassflöjtens sång audiobook svenska gratis
Vassflöjtens sång pa svenska pdf free download
Vassflöjtens sång på svenska pdf
Vassflöjtens sång on kindle
Vassflöjtens sång epub on ipad
Vassflöjtens sång svenska audiobook free
Vassflöjtens sång ljudbok

Livslust livet ut – Handledning i Eva Liljevall-processen PDF/ePUB download e-bok svenska på nätet

Vill du ladda ner boken Livslust livet ut – Handledning i Eva Liljevall-processen, skriven av författaren Arianna Huffington? Kom på vår sida! Där kan du hitta över 10 000 böcker, helt gratis!

Livslust livet ut – Handledning i Eva Liljevall-processen las online bok

ISBN-10: 9789172511651
Utgivningsdatum:
Språk: Svenska
Författare: Arianna Huffington

>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<

”Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet”. Så står det i socialtjänstlagen om socialtjänstens mål.

Värdet och potentialen i att låta personer själva göra det de klarar i sin vardag kan inte nog understrykas. Det handlar om motorisk, fysisk och mental träning, men lika mycket om identitet och självkänsla. Och förutom hälsoaspekten så finns det även en ekonomisk aspekt i att inte ge mer stöd än det som personer verkligen är i behov av. Less is more!

Forskning har visat att de som arbetar inom äldrevården ser värdet i att följa socialtjänstlagens riktlinjer kring självbestämmande och personlig integritet. Men trots det är det en utmaning att få hela verksamheten att genomsyras av ett individfokuserat förhållningssätt. Det låter bra – men det är inte en självklarhet hur detta rent praktiskt ska utföras.

Eva Liljevall-processen är en unik metod för att, med pensionären i centrum, ta ett helhetsgrepp på verksamheten. Hög kvalitet i omsorgen, individuellt självbestämmande, god arbetsmiljö och god ekonomi ska gå hand i hand. Processen erbjuder verktyg för dig som är redo att planera och organisera verksamheten för att nå dit.

Filformat:

 • livslust_livet_ut_-_handledning_i_eva_liljevall-processen.pdf(7942,26 KB)
 • livslust_livet_ut_-_handledning_i_eva_liljevall-processen.epub(7549,22 KB)
 • livslust_livet_ut_-_handledning_i_eva_liljevall-processen.m0bi(9284,93 KB)

Livslust livet ut – Handledning i Eva Liljevall-processen bok pdf svenska

Nedladdningar: 218
Besök: 766

Taggar:

Livslust livet ut – Handledning i Eva Liljevall-processen ladda ner pdf e-bok
Livslust livet ut – Handledning i Eva Liljevall-processen pdf download
Livslust livet ut – Handledning i Eva Liljevall-processen e-bok apple
Livslust livet ut – Handledning i Eva Liljevall-processen bok pdf svenska
Livslust livet ut – Handledning i Eva Liljevall-processen epub books download
Livslust livet ut – Handledning i Eva Liljevall-processen las online bok
svenska Livslust livet ut – Handledning i Eva Liljevall-processen pdf
Livslust livet ut – Handledning i Eva Liljevall-processen book online
Livslust livet ut – Handledning i Eva Liljevall-processen book på svenska
Livslust livet ut – Handledning i Eva Liljevall-processen audiobook svenska gratis
Livslust livet ut – Handledning i Eva Liljevall-processen pa svenska pdf free download
Livslust livet ut – Handledning i Eva Liljevall-processen på svenska pdf
Livslust livet ut – Handledning i Eva Liljevall-processen on kindle
Livslust livet ut – Handledning i Eva Liljevall-processen epub on ipad
Livslust livet ut – Handledning i Eva Liljevall-processen svenska audiobook free
Livslust livet ut – Handledning i Eva Liljevall-processen ljudbok

Nudge : så funkar det PDF/ePUB download e-bok svenska på nätet

Vill du ladda ner boken Nudge : så funkar det, skriven av författaren Stephen Covey? Kom på vår sida! Där kan du hitta över 10 000 böcker, helt gratis!

Nudge : så funkar det las online bok

ISBN-10: 9789188659460
Utgivningsdatum: 2018-05-08
Språk: Svenska
Författare: Stephen Covey

>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<

Allt du behöver veta om nudge och beteendeekonomi!

Hur kan små och enkla medel få människor att göra bättre val? Hur kan smarta knep få oss att bli mer miljövänliga eller öka säkerheten i trafiken? Och hur kan du undvika att förköpa dig på rean?

Nobelpristagaren Richard Thaler lanserade begreppet nudge, som under tio år fått allt större relevans och spridning.

I denna bok ger ekonomijournalisten Alexander Norén en introduktion till nudge och beteendeekonomin området i gränslandet mellan ekonomi och psykologi liksom till Daniel Kahnemans kända forskning bakom bästsäljaren Tänka, snabbt och långsamt.

Begreppen förklaras pedagogiskt och teorierna illustreras med en mängd praktiska exempel. Boken bygger på intervjuer med både världens och Sveriges ledande experter och forskare på området.

Filformat:

 • nudge__så_funkar_det.pdf(7787,52 KB)
 • nudge__så_funkar_det.epub(8838,59 KB)
 • nudge__så_funkar_det.m0bi(6278,56 KB)

Nudge : så funkar det bok pdf svenska

Nedladdningar: 399
Besök: 826

Taggar:

Nudge : så funkar det ladda ner pdf e-bok
Nudge : så funkar det pdf download
Nudge : så funkar det e-bok apple
Nudge : så funkar det bok pdf svenska
Nudge : så funkar det epub books download
Nudge : så funkar det las online bok
svenska Nudge : så funkar det pdf
Nudge : så funkar det book online
Nudge : så funkar det book på svenska
Nudge : så funkar det audiobook svenska gratis
Nudge : så funkar det pa svenska pdf free download
Nudge : så funkar det på svenska pdf
Nudge : så funkar det on kindle
Nudge : så funkar det epub on ipad
Nudge : så funkar det svenska audiobook free
Nudge : så funkar det ljudbok

Våldtäkt och kultur : En undersökning av relationen mellan invandring och s PDF/ePUB download e-bok svenska på nätet

Vill du ladda ner boken Våldtäkt och kultur : En undersökning av relationen mellan invandring och s, skriven av författaren Johan Westerholm? Kom på vår sida! Där kan du hitta över 10 000 böcker, helt gratis!

Våldtäkt och kultur : En undersökning av relationen mellan invandring och s las online bok

ISBN-10: 9789198488807
Utgivningsdatum: 2018-07-04
Språk: Svenska
Författare: Johan Westerholm

>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<

VARFÖR H AR SEXUALBROTTEN ökat i Sverige under det senaste decenniet? Vi ser en kraftig ökning av antalet anmälda brott och vi ser också att sexualbrotten delvis ändrat karaktär. Heberleins hypotes är att denna utveckling till stor del går att förklara med hänvisning till den stora invandringen av män från Mellanöstern, Nordafrika och Centralasien. Det här är en grupp som tidigare rapportering från bland annat Brottsförebyggande rådet (Brå) visat vara kraftigt överrepresenterad. Ann Heberlein gått igenom samtliga domar med avseende på sexualbrott sedan 2012. Hon konstaterar att den överrepresentation som Brå tidigare visade på kvarstår: män med utomeuropeiskt ursprung är kraftigt överrepresenterade. Vad beror det på?

Heberlein fokuserar på konflikter mellan kulturer, normer och värderingar som den kanske mest fundamentala orsaken till ökningen av sexuellt våld i Sverige. Efter att ha presenterat den teoretiska inramningen för sin tes går Heberlein igenom en serie fallstudier med afghanska förövare en grupp som är kraftigt överrepresenterade vid just grupp- och pojkvåldtäkter. Här blir det tydligt vilken roll som kulturella faktorer spelar när det handlar om sexuellt våld. I den avslutande delen föreslår Heberlein en rad åtgärder för att stävja ökningen av det sexuella våldet. Utgångspunkten handlar om medvetenheten om de kulturella faktorernas betydelse. De flesta problem går att lösa. Den viktigaste förutsättningen är att vi har kunskap.

Filformat:

 • våldtäkt_och_kultur__en_undersökning_av_relationen_mellan_invandring_och_s.pdf(9343,46 KB)
 • våldtäkt_och_kultur__en_undersökning_av_relationen_mellan_invandring_och_s.epub(8748,45 KB)
 • våldtäkt_och_kultur__en_undersökning_av_relationen_mellan_invandring_och_s.m0bi(1835,65 KB)

Våldtäkt och kultur : En undersökning av relationen mellan invandring och s bok pdf svenska

Nedladdningar: 388
Besök: 795

Taggar:

Våldtäkt och kultur : En undersökning av relationen mellan invandring och s ladda ner pdf e-bok
Våldtäkt och kultur : En undersökning av relationen mellan invandring och s pdf download
Våldtäkt och kultur : En undersökning av relationen mellan invandring och s e-bok apple
Våldtäkt och kultur : En undersökning av relationen mellan invandring och s bok pdf svenska
Våldtäkt och kultur : En undersökning av relationen mellan invandring och s epub books download
Våldtäkt och kultur : En undersökning av relationen mellan invandring och s las online bok
svenska Våldtäkt och kultur : En undersökning av relationen mellan invandring och s pdf
Våldtäkt och kultur : En undersökning av relationen mellan invandring och s book online
Våldtäkt och kultur : En undersökning av relationen mellan invandring och s book på svenska
Våldtäkt och kultur : En undersökning av relationen mellan invandring och s audiobook svenska gratis
Våldtäkt och kultur : En undersökning av relationen mellan invandring och s pa svenska pdf free download
Våldtäkt och kultur : En undersökning av relationen mellan invandring och s på svenska pdf
Våldtäkt och kultur : En undersökning av relationen mellan invandring och s on kindle
Våldtäkt och kultur : En undersökning av relationen mellan invandring och s epub on ipad
Våldtäkt och kultur : En undersökning av relationen mellan invandring och s svenska audiobook free
Våldtäkt och kultur : En undersökning av relationen mellan invandring och s ljudbok

Jag lär mig kroppen PDF/ePUB download e-bok svenska på nätet

Vill du ladda ner boken Jag lär mig kroppen, skriven av författaren Ingela P Arrhenius? Kom på vår sida! Där kan du hitta över 10 000 böcker, helt gratis!

Jag lär mig kroppen las online bok

ISBN-10: 9789129703313
Utgivningsdatum: 2017-01-13
Språk: Svenska
Författare: Ingela P Arrhenius

>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<

Jag lär mig är en serie aktivitetsböcker från 4 år och uppåt. I Jag lär mig om kroppen leker vi med kroppen, sinnena, mat och annat som påverkar kroppen. Hur uppfattar vi smaker, hur fungerar ett hjärta och vad händer i kroppen när vi blir sjuka?

Övningarna och pysslen är illustrerade av Ingela P Arrhenius och utformade i samråd med pedagoger. I boken finns ett ark med fina klistermärken.

Filformat:

 • jag_lär_mig_kroppen.pdf(6464,49 KB)
 • jag_lär_mig_kroppen.epub(7519,36 KB)
 • jag_lär_mig_kroppen.m0bi(1357,33 KB)

Jag lär mig kroppen bok pdf svenska

Nedladdningar: 297
Besök: 897

Taggar:

Jag lär mig kroppen ladda ner pdf e-bok
Jag lär mig kroppen pdf download
Jag lär mig kroppen e-bok apple
Jag lär mig kroppen bok pdf svenska
Jag lär mig kroppen epub books download
Jag lär mig kroppen las online bok
svenska Jag lär mig kroppen pdf
Jag lär mig kroppen book online
Jag lär mig kroppen book på svenska
Jag lär mig kroppen audiobook svenska gratis
Jag lär mig kroppen pa svenska pdf free download
Jag lär mig kroppen på svenska pdf
Jag lär mig kroppen on kindle
Jag lär mig kroppen epub on ipad
Jag lär mig kroppen svenska audiobook free
Jag lär mig kroppen ljudbok

Frågor och svar om din kropp PDF/ePUB download e-bok svenska på nätet

Vill du ladda ner boken Frågor och svar om din kropp, skriven av författaren Katie Daynes? Kom på vår sida! Där kan du hitta över 10 000 böcker, helt gratis!

Frågor och svar om din kropp las online bok

ISBN-10: 9789176171080
Utgivningsdatum: 2015-01-23
Språk: Svenska
Författare: Katie Daynes

>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<

Den här spännande boken svarar på alla sorters frågor som barn har om kroppen.

Öppna luckorna, läs svaren och lär dig om din kropp.

På ett roligt och enkelt sätt får barnen här svar på alla svåra frågor om kroppen som de har.

Hur luktar jag?

Varför rapar jag?

Varför måste jag tvätta händerna?

Varför är blodet rött?

Fler än 60 frågor/luckor.

Fler böcker samma serie:
Frågor och svar om djur
Frågor och svar om vår värld
Frågor och svar om allt mellan himmel och jord
Frågor och svar om dinosaurier

Filformat:

 • frågor_och_svar_om_din_kropp.pdf(6599,49 KB)
 • frågor_och_svar_om_din_kropp.epub(2888,16 KB)
 • frågor_och_svar_om_din_kropp.m0bi(8686,77 KB)

Frågor och svar om din kropp bok pdf svenska

Nedladdningar: 435
Besök: 999

Taggar:

Frågor och svar om din kropp ladda ner pdf e-bok
Frågor och svar om din kropp pdf download
Frågor och svar om din kropp e-bok apple
Frågor och svar om din kropp bok pdf svenska
Frågor och svar om din kropp epub books download
Frågor och svar om din kropp las online bok
svenska Frågor och svar om din kropp pdf
Frågor och svar om din kropp book online
Frågor och svar om din kropp book på svenska
Frågor och svar om din kropp audiobook svenska gratis
Frågor och svar om din kropp pa svenska pdf free download
Frågor och svar om din kropp på svenska pdf
Frågor och svar om din kropp on kindle
Frågor och svar om din kropp epub on ipad
Frågor och svar om din kropp svenska audiobook free
Frågor och svar om din kropp ljudbok

En ljusets lek PDF/ePUB download e-bok svenska på nätet

Vill du ladda ner boken En ljusets lek, skriven av författaren Louise Penny? Kom på vår sida! Där kan du hitta över 10 000 böcker, helt gratis!

En ljusets lek las online bok

ISBN-10: 9789177017745
Utgivningsdatum: 2017-11-22
Språk: Svenska
Författare: Louise Penny

>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<

»Penny är fenomenal på att med små medel och bedrägligt lugn leda läsaren längre och längre in i intrigen. Tycker man om PD James och Donna Leon, njuter man garanterat av Louise Pennys Gamache-serie.« | Västerviks-Tidningen

»Det var länge sedan jag läste en så här bra deckare.« | Anna-Karin Ferm, Go’ kväll

»Hjärtan brister«, hade Lillian Dyson omsorgsfullt strukit under i sin bok. »Det finns inga kärleksfulla relationer längre.«
Men nu är Lillian själv död, hittad bland löjtnantshjärtan och liljor i Clara Morrows trädgård i Three Pines, mitt i festligheterna kring Claras soloutställning i Montreal.
Kommissarie Gamache, chef för mordroteln vid Québec-polisen, kallas till byn, där han möts av den samlade konstvärlden – en värld full av nyanser, av ljus och skugga, en värld där ingenting är vad det först ser ut att vara. Inte ens när fakta börjar komma i dagen är Gamache helt säker på om det är sanningen – eller bara en ljusets lek.

LOUISE PENNY är en kanadensisk deckarförfattare som översatts till ett trettiotal språk och sålt över tre miljoner böcker. Hennes deckarserie med kriminalinspektör Armand Gamach – som fått henne att kallas en modern Agatha Christie – utspelar sig i Québec i Kanada. Louise Penny har vunnit The Barry Award, The Agatha Award för Bästa kriminalroman (fyra år i rad) och Anthony-priset två gånger. En ljusets lek finns bland annat med på Marilyn Stasios Notable Crime Books of the Year i New York Times Book Review och på The Globe & Mails lista över årets bästa kriminalromaner.

»Pennys deckare är i en klass för sig.« Betyg 5 av 5 | Snowglitter

»För alla som saknar Agatha Christie och kanske vill ha något ännu bättre.« | Jenny Rydqvist, Sydsvenskan

»När Louise Penny är som bäst är hon svidande vackert existentiell.« | Lotta Olsson, Dagens Nyheter

Filformat:

 • en_ljusets_lek.pdf(5326,46 KB)
 • en_ljusets_lek.epub(9172,77 KB)
 • en_ljusets_lek.m0bi(2921,98 KB)

En ljusets lek bok pdf svenska

Nedladdningar: 442
Besök: 767

Taggar:

En ljusets lek ladda ner pdf e-bok
En ljusets lek pdf download
En ljusets lek e-bok apple
En ljusets lek bok pdf svenska
En ljusets lek epub books download
En ljusets lek las online bok
svenska En ljusets lek pdf
En ljusets lek book online
En ljusets lek book på svenska
En ljusets lek audiobook svenska gratis
En ljusets lek pa svenska pdf free download
En ljusets lek på svenska pdf
En ljusets lek on kindle
En ljusets lek epub on ipad
En ljusets lek svenska audiobook free
En ljusets lek ljudbok

Professionell marknadsföring PDF/ePUB download e-bok svenska på nätet

Vill du ladda ner boken Professionell marknadsföring, skriven av författaren Magnus Forslund? Kom på vår sida! Där kan du hitta över 10 000 böcker, helt gratis!

Professionell marknadsföring las online bok

ISBN-10: 9789144071107
Utgivningsdatum: 2011-11-24
Språk: Svenska
Författare: Magnus Forslund

>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<

Professionell marknadsföring är en grundläggande bok inom marknadsföringsområdet. Med utgångspunkt i frågeställningen ”Vad gör marknadsförare?” identifieras och utvecklas en rad olika perspektiv på ämnet. Författarna behandlar bland annat marknadsföringens roll i företag och samhälle, samt marknadsföringens olika aktörer. Samtidigt fokuserar de på hur man som marknadsförare kan tänka och agera i olika situationer, till exempel beroende på om man är verksam på företagsmarknader eller konsumentmarknader, om man marknadsför varor eller tjänster, eller om man agerar internationellt.

Förutom ständigt aktuella ämnen, såsom segmentering, positionering, marknadsundersökningar och köpbeteenden, tas också en rad specialteman upp. Dessa omfattar bland annat relationsmarknadsföring, key account management flödesorientering, produktplacering, marknadsföring och postmodernism, etik i marknadsföring, kundvård, social marknadsföring, intern marknadsföring och elektronisk handel. Genomgående kombineras resonemang, baserade på forskning och författarnas erfarenheter, med illustrativa exempel från marknadsföringens teori och praktik. Denna tredje upplaga är uppdaterad med nya forskningsrön och aktuella fall.

Professionell marknadsföring är främst avsedd för introducerande marknadsföringskurser vid universitet och högskolor, men lämpar sig även för självstudier och internutbildningar inom företag. Boken innehåller en rad olika tips och beslutsverktyg, vilket gör den till en värdefull tillgång i marknadsförarens yrkesroll.

Tredje upplagan

Filformat:

 • professionell_marknadsföring.pdf(7946,28 KB)
 • professionell_marknadsföring.epub(3671,92 KB)
 • professionell_marknadsföring.m0bi(8719,42 KB)

Professionell marknadsföring bok pdf svenska

Nedladdningar: 384
Besök: 919

Taggar:

Professionell marknadsföring ladda ner pdf e-bok
Professionell marknadsföring pdf download
Professionell marknadsföring e-bok apple
Professionell marknadsföring bok pdf svenska
Professionell marknadsföring epub books download
Professionell marknadsföring las online bok
svenska Professionell marknadsföring pdf
Professionell marknadsföring book online
Professionell marknadsföring book på svenska
Professionell marknadsföring audiobook svenska gratis
Professionell marknadsföring pa svenska pdf free download
Professionell marknadsföring på svenska pdf
Professionell marknadsföring on kindle
Professionell marknadsföring epub on ipad
Professionell marknadsföring svenska audiobook free
Professionell marknadsföring ljudbok

Sexualitet och sexuella problem : bedömning och behandling enligt KBT PDF/ePUB download e-bok svenska på nätet

Vill du ladda ner boken Sexualitet och sexuella problem : bedömning och behandling enligt KBT, skriven av författaren Tove Lundberg,Anna Malmquist,Matilda Wurm? Kom på vår sida! Där kan du hitta över 10 000 böcker, helt gratis!

Sexualitet och sexuella problem : bedömning och behandling enligt KBT las online bok

ISBN-10: 9789144115375
Utgivningsdatum: 2017-09-08
Språk: Svenska
Författare: Tove Lundberg,Anna Malmquist,Matilda Wurm

>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<

Sexualiteten är för många något privat som inte diskuteras med vare sig vänner eller vårdkontakter. Det är också vanligt att behandlare är osäkra på hur man ska samtala runt hjälpsökandens sexualitet, eller tror att det inte finns något behov av att diskutera sådana frågor eftersom patienten/klienten inte själv berör ämnet. Detta trots att vi idag vet att ett tillfredsställande sexualliv har en central betydelse för människors välbefinnande och hälsa. 

Sexualitet och sexuella problem presenterar sexualitet och sexuell hälsa utifrån ett biopsykosocialt perspektiv, med särskilt fokus på hur psykologiska modeller kan hjälpa oss att förstå och förklara sexuella svårig heter och beteenden. Läsaren får en utförlig beskrivning av de vanligast förekommande problem och svårigheter som människan kan uppleva kopplat till sexualitet och sexuell funktion. Boken ger också konkreta förslag på hur behandlare kan samtala med hjälpsökande runt sexuella frågor. Som första bok på svenska visar den hur kognitiv beteendeterapi (KBT) kan användas vid bedömning och behandling av ett antal olika sexuella problem.

Sexualitet och sexuella problem vänder sig till en bred publik, från erfarna behandlare inom KBT, men som saknar erfarenheter av att arbeta med sexuella frågeställningar, till personer som är verksamma inom området sexuell hälsa och som önskar utöka sina kunskaper inom KBT. Därmed rekommenderas boken både till studenter inom människo vårdande utbildningar och till personer verksamma inom alla former av vård, stöd och behandling.

Filformat:

 • sexualitet_och_sexuella_problem__bedömning_och_behandling_enligt_kbt.pdf(1388,75 KB)
 • sexualitet_och_sexuella_problem__bedömning_och_behandling_enligt_kbt.epub(4671,43 KB)
 • sexualitet_och_sexuella_problem__bedömning_och_behandling_enligt_kbt.m0bi(3744,77 KB)

Sexualitet och sexuella problem : bedömning och behandling enligt KBT bok pdf svenska

Nedladdningar: 245
Besök: 917

Taggar:

Sexualitet och sexuella problem : bedömning och behandling enligt KBT ladda ner pdf e-bok
Sexualitet och sexuella problem : bedömning och behandling enligt KBT pdf download
Sexualitet och sexuella problem : bedömning och behandling enligt KBT e-bok apple
Sexualitet och sexuella problem : bedömning och behandling enligt KBT bok pdf svenska
Sexualitet och sexuella problem : bedömning och behandling enligt KBT epub books download
Sexualitet och sexuella problem : bedömning och behandling enligt KBT las online bok
svenska Sexualitet och sexuella problem : bedömning och behandling enligt KBT pdf
Sexualitet och sexuella problem : bedömning och behandling enligt KBT book online
Sexualitet och sexuella problem : bedömning och behandling enligt KBT book på svenska
Sexualitet och sexuella problem : bedömning och behandling enligt KBT audiobook svenska gratis
Sexualitet och sexuella problem : bedömning och behandling enligt KBT pa svenska pdf free download
Sexualitet och sexuella problem : bedömning och behandling enligt KBT på svenska pdf
Sexualitet och sexuella problem : bedömning och behandling enligt KBT on kindle
Sexualitet och sexuella problem : bedömning och behandling enligt KBT epub on ipad
Sexualitet och sexuella problem : bedömning och behandling enligt KBT svenska audiobook free
Sexualitet och sexuella problem : bedömning och behandling enligt KBT ljudbok