Lyft språket lyft tänkandet 2:a uppl PDF/ePUB download e-bok svenska på nätet

Vill du ladda ner boken Lyft språket lyft tänkandet 2:a uppl, skriven av författaren Britt Johansson,Anniqa Sandell Ring? Kom på vår sida! Där kan du hitta över 10 000 böcker, helt gratis!

Lyft språket lyft tänkandet 2:a uppl las online bok

ISBN-10: 9789173828680
Utgivningsdatum: 2013-11-05
Språk: Svenska
Författare: Britt Johansson,Anniqa Sandell Ring

>>> LADDA NER E-BÖK / LÄSA PÅ NÄTET <<<

Andra upplagan av Pauline Gibbons bok är uppdaterad til Lgy/Lgr 11 av Lena Sjöqvist från Nationellt centrum för svenska som andraspråk. I Lyft språket – lyft tänkandet visar författaren tillStärk språket – stärk lärandet, Pauline Gibbons, övertygande hur skolan konstruktivt kan ta sig an den stora utmaningen att öka flerspråkiga elevers måluppfyllelse.

Boken vänder sig främst till lärare och passar för såväl fortbildning som grundläggande lärarutbildning. Djup förståelse, kritiskt tänkande, goda ämneskunskaper och god behärskning av skolspråket är vad vi vill att alla våra elever ska uppnå. Utmaningen är att hitta undervisningssätt som hjälper alla i klassen, inklusive andraspråkselever, att nå de målen.

I Lyft språket – lyft tänkandet presenterar Pauline Gibbons en interaktiv didaktik som ger andraspråkselever stöd på den nivå som motsvarar våra högt ställda förväntningar. Med fokus på senare delen av grundskolan och första året på gymnasiet går hon igenom hur man planerar en fokuserad, litteracitetsorienterad och ämnesbaserad undervisning och visar med praktiska exempel att en kursplan, samtidigt, kan vara både kognitivt utmanande och stöttande. Pauline Gibbons lyfter fram fem punkter som gör det möjligt för andraspråkselever att framgångsrikt delta i kognitivt utmanande undervisning i alla ämnen:

intensivt arbete med kognitivt utmanande kontexter
utveckling av skolspråket
arbete med lässtrategier för ökad läsförståelse
säkerhet i det egna skrivandet och genrekunskap
interaktion i klassrummet för att göra nya begrepp fattbara och gå från det muntliga till det skriftliga.

Utifrån dessa punkter visar hon hur man kan utforma en långsiktig och kognitivt utmanande undervisning som samtidigt explicit stöttar andraspråkselever. Gibbons konkretiserar detta med varierande exempel på fördjupande övningar och uppgifter som kan användas i olika ämnen och som stöder alla elevers lärande.

I boken ges många exempel på praktiskt genomförbara planeringsförslag. Här finns också reflekterande uppgifter för självstudier eller grupparbete samt förslag på vidare läsning.

Alla exempel har så långt som möjligt anpassats till svenska förhållanden av Lena Sjöqvist från Nationellt centrum för svenska som andraspråk. Författaren Pauline Gibbons, professor vid University of Technology i Sydney, har mycket bred erfarenhet av andraspråksundervisning i olika länder, med fokus på hur man integrerar språk- och ämnesundervisning. Hon var gästprofessor vid Stockholms universitet 2008-2009.

Filformat:

  • lyft_språket_lyft_tänkandet_2a_uppl.pdf(8429,33 KB)
  • lyft_språket_lyft_tänkandet_2a_uppl.epub(3369,46 KB)
  • lyft_språket_lyft_tänkandet_2a_uppl.m0bi(1286,79 KB)

Lyft språket lyft tänkandet 2:a uppl bok pdf svenska

Nedladdningar: 442
Besök: 924

Taggar:

Lyft språket lyft tänkandet 2:a uppl ladda ner pdf e-bok
Lyft språket lyft tänkandet 2:a uppl pdf download
Lyft språket lyft tänkandet 2:a uppl e-bok apple
Lyft språket lyft tänkandet 2:a uppl bok pdf svenska
Lyft språket lyft tänkandet 2:a uppl epub books download
Lyft språket lyft tänkandet 2:a uppl las online bok
svenska Lyft språket lyft tänkandet 2:a uppl pdf
Lyft språket lyft tänkandet 2:a uppl book online
Lyft språket lyft tänkandet 2:a uppl book på svenska
Lyft språket lyft tänkandet 2:a uppl audiobook svenska gratis
Lyft språket lyft tänkandet 2:a uppl pa svenska pdf free download
Lyft språket lyft tänkandet 2:a uppl på svenska pdf
Lyft språket lyft tänkandet 2:a uppl on kindle
Lyft språket lyft tänkandet 2:a uppl epub on ipad
Lyft språket lyft tänkandet 2:a uppl svenska audiobook free
Lyft språket lyft tänkandet 2:a uppl ljudbok

blogstats trackingpixel

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>